انضباط و فرهنگ سازی

پنچمین S از نظام آراستگی محیط کار(5S) ایجاد سیستمی آموزشی، مشارکتی ، انضباطی و بازرسی برای حفظ استانداردهای بهترین وضعیت حاصله است.

انضباط آخرین اصل ساماندهی محیط کار است و به معنای آموزش کاربردی مفاهیم 5S به تمامی کارکنان، جلب مشارکت عمومی و تدوین، ابلاغ و اجرای مقررات سازمان می باشد. منظور از آن حفظ نظم و تبدیل ساماندهی به عنوان یک رفتار عمومی و رقابت در بین افراد (عادت) است که از طریق آموزش و آماده سازی کارکنان برای رعایت اصول ساماندهی محیط کار (فرهنگ سازی) برآورده می شود.مطابق این اصل، تکالیف و وظایف هر یک از افراد در اجرای شیوه های ساماندهی و پیروی از دستورالعملها و قواعد، تعیین شده و بر نحوه انجام فعالیتها، نظارت می شود. علاوه بر موارد فوق از روشهای ایجاد انگیزه مانند فراهم آوردن شرایط رقابت سالم بین افراد و بخش ها، انتخاب و تشویق افراد و بخش های موفق در اجرای 5S و سایر شیوه های مناسب استفاده می شود. با رعایت این اصل،مشارکت و همکاری تمام افراد در پاکسازی و حفظ پاکیزگی و انضباط محیط کاری جلب می گردد. بنابراین در هر محیط کاری باید شیوه های مناسب برای برآوردن این هدف، شناسایی، طراحی و اجرا گردد. آسیب شناسی این اصل عدم جدیت در انجام ممیزی ها و نیز نبود حساسیت در مدیران خصوصا” مدیر ارشد درباره نتایج ممیزی های انجام شده.

 

نمونه هایی از اجرای این S را می توان به صورت زیر فهرست نمود:

نظام آراستگی محیط کار– نصب پوسترهای اموزشی، پیام های آموزشی 5S و … بر روی تابلوهای اعلانات داخلی یا تابلوهای عمومی

– استفاده از ابزارهای مناسب جهت نگهداری سیستم ( استفاده از فرم ” اعلام وضعیت مطلوب” و فرم ” اعلام عـدم انطبـاق”، اسـتفاده از ارزیابی های فردی و … )

– تمرین نظم و ترتیب ( آموزش، نظارت مستمر، ارزیابی و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط)

– تمرین وقت شناسی( آموزش استفاده بهینه از زمان )

– نگرش مدیریت به فضای های عمومی( ایجاد فضاهای سبز و یا امکانات رفاهی در محل کار)

 

 

 

 

برای دانلود جامع ترین دستورالعمل ها، چک لیستها و فرمهای نظام آراستگی محیط کار(5S)، از جمله دستورالعمل های مجزای S1 تا S5 و … بصورت کامل اینجا کلیک کنید.

امتیازدهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *