انضباط و فرهنگ سازی

پنچمین S از نظام آراستگی محیط کار(5S) ايجاد سيستمي آموزشي، مشاركتي ، انضباطي و بازرسي براي حفظ استانداردهاي بهترين وضعيت حاصله است.

انضباط آخرين اصل ساماندهي محيط كار است و به معناي آموزش كاربردي مفاهيم 5S به تمامي كاركنان، جلب مشاركت عمومي و تدوين، ابلاغ و اجراي مقررات سازمان مي باشد. منظور از آن حفظ نظم و تبديل ساماندهي به عنوان يك رفتار عمومي و رقابت در بين افراد (عادت) است كه از طريق آموزش و آماده سازي كاركنان براي رعايت اصول ساماندهي محيط كار (فرهنگ سازي) برآورده مي شود.مطابق اين اصل، تكاليف و وظايف هر يك از افراد در اجراي شيوه هاي ساماندهي و پيروي از دستورالعملها و قواعد، تعيين شده و بر نحوه انجام فعاليتها، نظارت مي شود. علاوه بر موارد فوق از روشهاي ايجاد انگيزه مانند فراهم آوردن شرايط رقابت سالم بين افراد و بخش ها، انتخاب و تشويق افراد و بخش هاي موفق در اجراي 5S و ساير شيوه هاي مناسب استفاده مي شود. با رعايت اين اصل،مشاركت و همكاري تمام افراد در پاكسازي و حفظ پاكيزگي و انضباط محيط كاري جلب مي گردد. بنابراين در هر محيط كاري بايد شيوه هاي مناسب براي برآوردن اين هدف، شناسايي، طراحي و اجرا گردد. آسيب شناسي اين اصل عدم جديت در انجام مميزي ها و نيز نبود حساسيت در مديران خصوصا” مدير ارشد درباره نتايج مميزي هاي انجام شده.

 

نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان به صورت زير فهرست نمود:

نظام آراستگی محیط کار– نصب پوسترهاي اموزشي، پيام هاي آموزشي 5S و … بر روي تابلوهاي اعلانات داخلي يا تابلوهاي عمومي

– استفاده از ابزارهاي مناسب جهت نگهداري سيستم ( استفاده از فرم ” اعلام وضعيت مطلوب” و فرم ” اعلام عـدم انطبـاق”، اسـتفاده از ارزيابي هاي فردي و … )

– تمرين نظم و ترتيب ( آموزش، نظارت مستمر، ارزيابي و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط)

– تمرين وقت شناسي( آموزش استفاده بهينه از زمان )

– نگرش مديريت به فضاي هاي عمومي( ايجاد فضاهاي سبز و يا امكانات رفاهي در محل كار)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *