کارمند بی نظم

مدیریت یک کارمند بی‌نظم

مدیریت یک کارمند بی‌نظم مدیریت یک کارمند بی‌نظم یک تجربه دیوانه‌کننده است. چطور می‌توانیم به کارمندی که ذهنش آشفته و برنامه‌هایش قاطی و درهم و برهم است کمک کنیم که ... ادامه مطلب
نرم افزار ممیزی 5s

نرم افزار جامع ممیزی 5S

نرم افزار جامع نظام آراستگی محیط کار(5S) سایت 5S-SYSTEM اولین و جامع ترین نرم افزار ممیزی 5S را جهت پیاده سازی بهتر و راحت تر نظام آراستگی در محیط کار ... ادامه مطلب
نظام آراستگی در موتورخانه

نظام آراستگی در موتورخانه

نظام آراستگی در موتورخانه سیستم موتورخانه برای گرمایش مرکزی ساختمان به کار می‌رود و ساختمان را از نصب پکیج و آب گرم در هر واحد ساختمان به صورت جداگانه بی ... ادامه مطلب
موانع اجرای 5s

موانع اجرای اصول نظام آراستگی

مزایا و موانع اجرای نظام آراستگی (5S) سـاماندهی،  نظـم و ترتیـب‌، پـاکیزه‌سـازی، استانداردسـازی و انضـباط، پـنج مـورد اصـلی نظـام آراسـتگی (5S) اسـت. امـا اگـر بخـواهیم بـدانیم اهمیـت پیـاده سـازی ایـن ... ادامه مطلب
نظام آراستگی کارکنان

نظام آراستگی کارکنان

نظام آراستگی کارکنان آراستگی ظاهر یعنی رسیدگی به وضع ظاهری و پوشاک از نظر پاکیزگی ، نظم و ترتیب و … البته این آراستگی ظاهری به معنای تجمل پرستی و ... ادامه مطلب