نظام آراستگی در موتورخانه

نظام آراستگی در موتورخانه

نظام آراستگی در موتورخانه سیستم موتورخانه برای گرمایش مرکزی ساختمان به کار می‌رود و ساختمان را از نصب پکیج و آب گرم در هر واحد ساختمان به صورت جداگانه بی ... ادامه مطلب
موانع اجرای 5s

موانع اجرای اصول نظام آراستگی

مزایا و موانع اجرای نظام آراستگی (5S) سـاماندهی،  نظـم و ترتیـب‌، پـاکیزه‌سـازی، استانداردسـازی و انضـباط، پـنج مـورد اصـلی نظـام آراسـتگی (5S) اسـت. امـا اگـر بخـواهیم بـدانیم اهمیـت پیـاده سـازی ایـن ... ادامه مطلب
نظام آراستگی کارکنان

نظام آراستگی کارکنان

نظام آراستگی کارکنان آراستگی ظاهر یعنی رسیدگی به وضع ظاهری و پوشاک از نظر پاکیزگی ، نظم و ترتیب و … البته این آراستگی ظاهری به معنای تجمل پرستی و ... ادامه مطلب
کتاب کایزن

معرفی کتاب بهبود مستمر (کایزن)

معرفی کتاب بهبود مستمر(کایزن)، روشی برای کسب موفقیت نام کتاب: بهبود مستمر (کایزن) روشی برای کسب موفقیت گردآوری و تألیف: مهندس ناصر طاعتی، مهندس بهرام خان مختاری ناشر: انتشارات مرکز ... ادامه مطلب