اخبار

کتاب کایزن

معرفی کتاب بهبود مستمر (کایزن)

معرفی کتاب بهبود مستمر(کایزن)، روشی برای کسب موفقیت نام كتاب: بهبود مستمر (کایزن) روشی برای کسب موفقیت گردآوری و تألیف: مهندس ناصر طاعتي، مهندس بهرام خان مختاری ناشر: انتشارات مرکز ... ادامه مطلب