آشنایی با 5S

ساماندهی

ساماندهی(SEIRI)

 ساماندهی(SEIRI) در نظام آراستگی محیط کار(5S)،  یكی از مهمترین و بنیادی ترین اصول ، ساماندهی (SEIRI)  است. در این‌مرحله باید وسایل‌غیرضروری هر‌قسمت تعیین و آنها‌را از وسایل مورد‌نیاز و ضروری ... ادامه مطلب
چرا 5S

چرا 5S ؟

چرا 5S ؟ محیط کار شما چگونه محیطی است؟ آیا شما در یک محیط آشفته و شلوغ کار می کنید؟ آیا نظام آراستگی را رعایت می کنید؟ می دانستید دانشمندان ... ادامه مطلب