استاندارد سازی

استاندارد سازي بهترين وضعيت حاصله از اجراي سه گام قبلي است.

به عنوان S چهارم شناخته مي شود و به معناي تداوم،استاندارد سازي و حفظ وضع مطلوب ناشي از اجراي سه اصل اول و رعايت ايمني در كار ميباشد .

قبل و بعد از نظام آراستگیهدف

هدف از آن، حفظ، نگهداري و استانداردسازي است به نحوي كه از به هم خوردن دوباره نظم ايجاد شده جلوگيري به عمل آيد. تمام افراد ممكن است در زمانهاي مختلفي، نسبت به ميزكاري و مرتب كردن محل كار خود اقدام كنند ولي به خاطر عدم تكرار مناسب اقدامات، پس از گذشت چند روز، نظم و ترتيب ايجاد شده دوباره به هم مي ريزد. هدف از اصل استانداردسازي اين است كه با رعايت مرتب و منظم عمليات ساماندهي، ترتيب، پاكيزگي و ايجاد و برقراري قوانين و قواعد خاص از بهم ريختگي دوباره محل كار و اطلاعات، جلوگيري به عمل آيد. بدين ترتيب براي هر يك از اصول سه گانه، با تهيه و تدوين استانداردها و استفاده از دستورالعمل و روش هاي خاص، سعي مي شود محيط كاري، همواره سامان يافته باشد و حتي روز به روز بر تميزي و مرتب بودن آن افزوده شود. به عنوان مثال، براي شناسايي و دور ريختن اقلام غيرضروري، نيازمند قواعدي هستيم كه بر اساس آنها بتوانيم اصل ساماندهي را همواره رعايت كنيم. در مرتب ساختن اقلام، بايد محل نگهداري اشياء به تفكيك و با برچسب ها و شناسه هاي مناسب، تعيين شده و نيز شيوه هاي نگهداري و استفاده از آنها معلوم و معين باشد. بنابراين اصل استانداردسازي، به معني تعريف و تعيين مقررات، استانداردها و قواعد مربوط به تكرار منظم فعاليتهاي ساماندهي، ترتيب و پاكيزگي است تا محيط كاريمان، همواره سامان يافته باشد.

نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان به صورت زير فهرست نمود:

– بازبيني دوره اي ( تشكيل كميته بازرسي، بازرسي و بازديد از مجموعه تحت پوشش و برگزاري مميزي داخلي)

– استقرار تابلوي نام واحد در بيرون اتاق جهت شناسايي واحدها

– تدوين استانداردها ( استاندارد پوشيدن لباس فرم و … )

– استفاده از علائم و نشانه ها ( علائم نشان دهنده جهت و راهنما)

استاندارد سازی

– استفاده از علائم مربوط به تجهيزات خاموش كننده (علائم مربوط به زنگ خطـر و وسـايل ايمنـي و را هنمـاي سيـستم اطفـاي حريـق، تابلوهاي سيگاركشيدن ممنوع)

– تمهيدات پيشگيري از خطا و اشتباه(آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر، تدوين دستورالعمل هاي كاري براي استفاده از تجهيزات ويژه)

– تدوين دستورالعمل اجراي سيستم ( آئين نامه 5S )

– تدوين دستورالعمل بايگاني راكد اسناد

– تدوين نظامنامه 5S

– تشكيل جلسات كميته راهبري، بررسي نتايج بازرسي هاي دوره اي و اخذ تصميمات لازم براي پيشبرد اهداف 5S

– درنظر گرفتن شاخص هاي ارزيابي واحدها، تعيين واحد نمونه در شركت و اختصاص يكي از پارامترهاي ارزيابي ماهانـه پرسـنل بـه امـر پاكيزگي محل كار

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *