کارمند بی نظم

مدیریت یک کارمند بی‌نظم

مدیریت یک کارمند بی‌نظم مدیریت یک کارمند بی‌نظم یک تجربه دیوانه‌کننده است. چطور می‌توانیم به کارمندی که ذهنش آشفته و برنامه‌هایش قاطی و درهم و برهم است کمک کنیم که ... ادامه مطلب
ساماندهی

ساماندهی(SEIRI)

 ساماندهی(SEIRI) در نظام آراستگی محیط کار(5S)،  یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول ، ساماندهی (SEIRI)  است. در این‌مرحله باید وسایل‌غیرضروری هر‌قسمت تعیین و آنها‌را از وسایل مورد‌نیاز و ضروری ... ادامه مطلب