پنج اصل نظام آراستگی محیط کار(5S)

نظم و ترتیب

نظم و ترتیب(SEITON)

در نظام آراستگی محیط کار، نظم و ترتيب به معني قرار دادن اشياء در مكانهاي مناسب و مرتب به نحوي كه بتوان از آنها به بهترين وجه استفاده كرد. نظم ... ادامه مطلب
پاکیزه سازی

پاکیزه سازی(SEISO)

پاكيزه سازي، پاكيزه داري، رنگ آميزي و زيبا سازي محيط كار سومين اصل نظام آراستگی محيط كار(5S) است و به معناي پيشگيري از كثيفي و پاكيزه نگهداشتن محيط، اموال و ... ادامه مطلب
استاندارد سازی

استانداردسازی(SEIKETSU)

استاندارد سازي بهترين وضعيت حاصله از اجراي سه گام قبلي است. به عنوان S چهارم شناخته مي شود و به معناي تداوم،استاندارد سازي و حفظ وضع مطلوب ناشي از اجراي ... ادامه مطلب