اجرای نظام آراستگی

در اجرای نظام آراستگی 5S عوامل متعددی می تواند تاثیرگذار باشد، که هرکدام از آنها جایگاه خودشان را در اجرای بهتر و موثرتر نظام آراستگی دارند.

در این مطلب به برخی از عامل های اصلی در اجرای نظام آراستگی می پردازیم.

اجرای نظام آراستگی

1- اولین عامل تاثیر گذار، عوامل دورن سازمانی است.

عامل درون سازمانی را می توان در موارد زیر بررسی کرد:

باور و تعهد مدیر ارشد:

پیاده سازی این سیستم و هر سیستم دیگری در سایه تعهد و باور مدیریت ارشد است. تا مادامی که مدیر ارشد از سیستم و رویه ای حمایت نکند، آن سیستم نمی تواند بخوبی پیاده شود. نظام آراستگی و 5S هم از این مقوله مستثنی نیست.

باور، تعهد و حمایت مدیران میانی و سرپرستان:

تا زمانی که حمایت مدیر ارشد به قسمت های پایینی سازمان نفوذ نکند، باز شاهد اجرای صحیح سیستم نیستیم. تا زمانی که مدیران میانی علاقه و تمایل جدی به پیاده سازی الزامات نظام آراستگی نداشته باشند، نمی توان انتظار داشت که این سیستم بخوبی اجرا شود.

فرهنگ سازمانی:

فرهنگ حاکم در سازمان و جوی که بین کارکنان سازمان ایجاد شده است نیز یکی از مهمترین عوامل در اجرای صحیح و بهینه نظام آراستگی است. تا زمانی که کارکنان سازمان به این اعتقاد نرسیده باشند که نظام آراستگی و هر سیستم دیگری می توان برای کار بهتر موثر باشد، نباید انتظار یک اجرا خوب را داشت. البته در این فرهنگ سازمانی، مدیران سازمان نقش بسیار مهمی دارند.

توان مالی:

اجرا و پیاده سازی نظام آراستگی 5S مستلزم هزینه های مختلفی است و معمولاً این هزینه ها در برخی از سازمان ها، هزینه های بالایی می شود. سازمانی که خواهان اجرای پروژه های نظام آراستگی است باید توان مالی اجرای 5S را داشته باشد.

مشارکت کارکنان:

یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در اجرای  5S مشارکت و همراهی کارکنان سازمان است. تا زمانی که کارکنان سازمان با میل و رغبت و انگیزه، در اجرا 5S مشارکت نداشته باشند، نمی توان یک نظام آراستگی مطلوب را به اجرا گذاشت.

پشتکار، پیگیری و مقبولیت مجری اصلی پروژه:

فردی که به سمت مجری و مسئول اجرای پروژه 5S گمارده می شود، باید پشتکار و پیگیری کافی برای اجرا را داشته باشد تا بتواند در زمان های مقرر کارها و اقدام ها را اجرایی کند و از طرفی این فرد با مقبولیت کافی نزد کارکنان سازمان را داشته باشد تا بتواند از همراهی تمام کارکنان سازمان بهره بگیرد.

بکارگیری صحیح روش های تشویق و تنبیه:

در راستای اجرای 5S باید سیستمی نظامند برای تشویق و تنبیه وجود داشته باشد. برخی از کارکنان در اجرای  5S واقعاً همکاری می کنند و تمام تلاش خودشان را می کنند اما در مقابل برخی از اجرا وظایف محوله، امتناع می کنند. مسلماً دسته اول باید تشویق شوند و برای دسته دوم قوانین تنبیهی وجود داشته باشد.

2- دومین عامل تاثیر گذار، عوامل فردی است.

عامل فردی را می توان در موارد زیر بررسی کرد:

شلختگی یا نظم شخصی:

اگر افراد سازمان بصورت خودکار، افرادی منظم باشند، سازمان راحت تر می تواند سیستم نظام آراستگی 5S را اجرا نماید تا زمانی که کارکنان یا بخشی از آنها کلاً افرادی شلخته و بی نظم هستند.

فعال بودن کارکنان:

اینکه آیا کارکنان سازمان فعال هستند و در اجرای 5S همکاری می کنند یا خیر در زمره موارد تاثیر گذار است. اگر کارکنان تنبل باشند، در روند اجرا خلل های زیادی وارد می شود.

روحیه مشارکت و کارگروهی:

اجرای  5S نیازمند یک کار گروهی است. زمانی نظام آراستگی به خوبی اجرا می شود که کارکنان سازمان به صورت تیمی تلاش کنند تا الزامات و خواسته های 5S پیاده سازی و اجرا شوند. اینکه کارکنان سازمان روحیه مشارکت و کارگروهی دارند یا خیر می تواند در سرعت پیشرفت کار تاثیر فراوانی داشته باشد.

توان علمی:

وجود کارکنانی که توان علمی بالایی دارند یا به یادگیری علاقه دارند می تواند در اجرا بسیار مهم و تاثیر گذار باشد. کارکنانی که با علاقه به دنبال یادگیری می روند و اصول نظام آراستگی را فرا میگیرند می توانند تاثیر مطلوبی در اجرا 5S داشته باشند.

در کنار دو عامل بالا که به بررسی مفصل آنها پرداختیم عوامل دیگری هم در اجرای بهینه نظام آراستگی 5S تاثیر گذار هستند. مانند عوامل بیرونی مانند فرهنگ شهر یا کشور، همکاری ارگان های دولتی و ارائه بسته های تشویقی، نظام سیاسی و … همچنین نوع کار و شکل سازمان هم یکی از عوامل تاثیر گذار است، مسلماً اجرای 5S در یک سازمان خدماتی متفاوت از یک سازمان تولیدی است و همچنین نوع سیستم سازمان در اجرا بهتر 5S می تواند تاثیر گذار باشد.

برای دانلود جامع ترین دستورالعمل ها، چک لیستها و فرمهای نظام آراستگی محیط کار(5S)، از جمله دستورالعمل های مجزای S1 تا S5 و … بصورت کامل اینجا کلیک کنید.

امتیازدهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *