آندون چیست

آندون (هشدار دهنده) Andon چیست؟

آندون (Andon) در زبان ژاپنی به معنی فانوس، تکنیک یا ابزاری جهت هشدار می‌باشد. یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت دیداری در نظام آراستگی محیط کار (5S) تابلوهای آندون هستند. تابلوهای ... ادامه مطلب
ساماندهی

ساماندهی(SEIRI)

 ساماندهی(SEIRI) در نظام آراستگی محیط کار(5S)،  یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول ، ساماندهی (SEIRI)  است. در این‌مرحله باید وسایل‌غیرضروری هر‌قسمت تعیین و آنها‌را از وسایل مورد‌نیاز و ضروری ... ادامه مطلب