پیاده سازی 5s

seiri

ساماندهی(SEIRI)

در نظام آراستگی محیط کار(5S)،  یكی از مهمترین و بنیادی ترین اصول ، ساماندهی (SEIRI)  است. در این مرحله باید وسایل غیرضروری هر قسمت تعیین و آنها را از وسایل ... ادامه مطلب

قانون 30 ثانیه

قانون 30 ثانیه: یکی از موارد مهم در مرحله دوم 5S (نظم و ترتیب) استفاده از قانون 30ثانیه است. طبق این قانون شما باید ظرف 30ثانیه به همه چیز دسترسی ... ادامه مطلب