پاکیزه سازی

پاکیزه سازی(SEISO)

پاکیزه سازی، پاکیزه داری، رنگ آمیزی و زیبا سازی محیط کار سومین اصل نظام آراستگی محیط کار(5S) است و به معنای پیشگیری از کثیفی و پاکیزه نگهداشتن محیط، اموال و ... ادامه مطلب