دسته‌بندی نشده

انضباط و فرهنگ سازی

انضباط و فرهنگ سازی(SHITSUKE)

پنچمین S از نظام آراستگی محیط کار(5S) ايجاد سيستمي آموزشي، مشاركتي ، انضباطي و بازرسي براي حفظ استانداردهاي بهترين وضعيت حاصله است. انضباط آخرين اصل ساماندهي محيط كار است و ... ادامه مطلب