مقالات

seiri

ساماندهی(SEIRI)

در نظام آراستگی محیط کار(5S)،  یكی از مهمترین و بنیادی ترین اصول ، ساماندهی (SEIRI)  است. در این مرحله باید وسایل غیرضروری هر قسمت تعیین و آنها را از وسایل ... ادامه مطلب

چرا 5S ؟

چرا 5S ؟ محیط کار شما چگونه محیطی است؟ آیا شما در یک محیط آشفته و شلوغ کار می کنید؟ آیا نظام آراستگی را رعایت می کنید؟ می دانستید دانشمندان ... ادامه مطلب