چک لیست نظام آراستگی محیط کار

نمونه چک لیست ممیزی 5s محیط اداری

آرم سازمان

چک لیست محیط اداری

شرکت:

شماره :

تاریخ :

 صفحه :

نام واحد                             نام و نام خانوادگی ممیزی شونده:                                               اتاق:              

5s ردیف سوالات اساسی امتیاز
ساماندهی 1 هیچگونه قطعات و تجهیزات و مطالب اضافی در کنار و روی میزها ، صندلی ها و محل کار نمی باشد؟
2 هیچگونه مرجع نامربوط از قبیل: مدارک، نمودارها، نقشه ها و موارد مشابه در قفسه ها و کمد ها  نمی باشد؟
3 مدارک ، قطعات و لوازم  غیر ضروری با یک نظر اجمالی مشخص می شوند؟
نظم و ترتیب 4 نحوه چیدن مدارک به روز مرتب و منظم می باشد؟
5 معیارها و ضوابطی برای دسترسی و اختیار در مورد مدارک و تجهیزات تعییین شده است؟
6 هر چیزی به وضوح مشخص شده است؟
7 انبار مطابق با سهولت از آن طراحی شده است؟
8 هر چیزی در جای معین خود نگهداری می شود؟
پاکیزه سازی 9 کفها و پنجره ها و سقف ها تمیز می باشند؟
10 سیستم شیفتی یا چرخشی برای تمیز کردن وجود دارد؟
11 سیستم منظمی برای حمل و نقل زباله موجود است؟
12 جاروب و گردگیری به عنوان یک فعالیت عادی مورد توجه قرار گرفته است؟
استاندارد سازی 13 نگهداری و نظارت بر 3 اس قبلی انجام می شود ؟
14 تمامی استاندارد ها شناخته شده و نصب شده اند ؟
15 چک لیستهای لازم جهت بازدیدهای دوره ای وجود دارد؟
16 علائم و نشانه های مناسب جهت رعایت 5S وجود دارد ؟
انضباط و نگهداری 17 کارکنان آموزش لازم را در مورد 5S طی کرده اند؟
18 5S‌ روزانه ، هفتگی و ماهیانه اجرا می شود ؟
19 بروشورها ،‌ تصاویر و …. در مورد 5S در شرکت وجود دارد؟
20 افراد برگزیده و فعال مورد تشویق قرار می گیرند؟
جمع کل امتیاز

5S-SYSTEM.COM

برای دانلود چک لیست ممیزی 5S محیط اداری  و جامع ترین دستورالعمل ها، چک لیستها و فرمهای نظام آراستگی محیط کار(5S)، از جمله دستورالعمل های مجزای S1 تا S5 و … بصورت کامل اینجا کلیک کنید.

امتیازدهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *